Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода Користувача (далі – Угода) визначає умови використання Користувачем Сайту та його Сервісів, зокрема, встановлюючи права та обов'язки Адміністрації Сайту та Користувача.

1.2. Угода є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачу послуг із надання Користувачу доступу до різних функціональних можливостей веб-сайту naurok.ua, його Контенту та Сервісів (далі – Послуги).

1.4. Дана Угода є електронним договором. Користувач або його законний представник зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту його реєстрації на Сайті.

1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам чи їх законним представникам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем чи його законним представником після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.6. Щоб отримати можливість користування Сайтом, його Контентом та Сервісами, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач чи його законний представник приймає Угоду натисканням кнопки про прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем умов цієї Угоди. Після прийняття Угоди договір є укладеним.

1.7. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • Веб-сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
 • Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
 • Реєстрація на Сайті - створення персонального облікового запису з метою входу на Сайт для одержання доступу до інформаційно-методичних матеріалів, Контенту, доступу до Сервісів чи придбання такого доступу відповідно до положень цієї Угоди.
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору шляхом Реєстрації на Сайті. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
 • Користувач - фізична особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою користування Сервісами та Контентом сайту уклала з Адміністрацією цю Угоду шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.
 • Особистий кабінет Користувача - розділ Сайту, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.
 • Контент (зміст) — будь-яке інформаційно-значуще наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на свій комп’ютер з дотриманням вимог чинного законодавства України для особистого користування.
 • Сервіси – Розділи Сайту, доступ до яких надається Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.
 • Сторони — Адміністрація Сайту та Користувач.

1.8 Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами чинного законодавства України, відповідно до звичаїв ділового обороту і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

2. Статус Сайту

2.1. Сайт є комерційним інтернет-ресурсом, який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі, забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого піддомена) належать Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності до цієї Угоди та чинного законодавства України.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, які самостійно створили та розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або з такою участю.

2.4. Дана Угода набирає чинності з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якою із Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або доступ до Сервісу за допомогою Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років, або законні представники осіб, що не досягли 18 років.

2.6. Користувач розуміє і погоджується з тим, що доступ до Контенту та Сервісів Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет.

3. Адміністрація Сайту

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цій Угоді та Додатках до цієї Угоди, розміщених на Сайті, слід розуміти ТОВ "ШКОЛА "НА УРОК", ЄДРПОУ 44162068, що знаходиться за адресою: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Двадцять Третього Серпня, будинок 71 .

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб під час його використання можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ "ШКОЛА "НА УРОК", зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди або на електронну адресу: info@naurok.com.ua.

3.3. Під час здійснення діяльності щодо обслуговування Сайту Адміністрація Сайту керується чинним законодавством України, цією Угодою та Додатками до неї.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків, що належать Адміністрації Сайту.

4. Реєстрація на Сайті та статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди  самостійно у разі досягнення 18 річного віку, або законний представник яких прийняв умови цієї Угоди від їх імені та в їх інтересах.

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для створення персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також свої прізвище та ім’я.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації відповідно до законодавства України.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональний обліковий запис Користувача.

4.6. При Реєстрації на Сайті Користувач або його законний представник від його імені та в його інтересах погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в Угоді права і обов'язки.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач чи його законний представник від його імені та в його інтересах підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних відповідно до Політики Конфіденційності.

4.9. Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувач чи його законний представник не доведе іншого, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю та/або персонального облікового запису Користувача, або розкриття логіна і пароля третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.11. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються ним на Сайті.

5. Сервіси

5.1. Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сайту самостійно використовує Сайт, користується Сервісами та переглядає Контент.  Доступ до Сервісів є може бути безкоштовним чи платним в залежності від виду Сервісу та окремих можливостей.

5.2. Порядок участі в інтернет-олімпіадах та онлайн-конкурсах

5.2.1. Учасник погоджується з цими умовами проведення Інтернет-олімпіади (далі – Олімпіада) чи Онлайн-конкурсу (далі — Конкурс) в момент натискання кнопки «Взяти участь» на сторінці сайту https://naurok.ua

5.2.2. Організація і проведення Олімпіади та Конкурсу здійснюється Адміністрацією Сайту (далі для цілей пункту 5 цієї Угоди - Організатор). Терміни проведення встановлюються окремо для кожного з вказаних видів Олімпіад та Конкурсів та публікуються на сайті https://naurok.ua

5.2.3. Участь в Олімпіаді та Конкурсі є безкоштовною.

5.2.4. Конкурс проводиться на Онлайн-платформі Організатора, доступною за адресою: https://naurok.ua (далі — Сайт).

5.2.5. При користуванні Cайтом учасник повинен дотримуватися умов даної Угоди.

5.2.6. Обробка персональних даних учасника здійснюється відповідно до Політики конфіденційності: https://naurok.ua/p/privacy

5.3. Цілі проведення Олімпіади та Конкурсу

Олімпіади та Конкурси проводяться задля досягнення наступних цілей:

5.3.1. Виявлення обдарованих дітей та талановитої молоді;

5.3.2. Розвиток цікавості до навчання в цілому, та окремих навчальних дисциплін;

5.3.3. Розвиток творчої активності учнів, розширення їх культурного діапазону;

5.3.4. Активізація позаурочної роботи;

5.3.5. Надання учасникам можливості альтернативної оцінки власних знань і навичок;

5.3.6. Надання учасникам можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи за його межі.

5.4. Учасники Олімпіади та Конкурсу

5.4.1. Олімпіади та Конкурси проводяться без попереднього відбору учасників. Участь є виключно добровільною. Категорично забороняється залучення осіб до участі проти їхнього бажання. Рішення про участь приймають учасники спільно з їх законними представниками.

5.4.2. Для участі в Олімпіаді чи Конкурсі учаснику необхідно мати особистий кабінет — сукупність захищених сторінок, створених в результаті реєстрації на Сайті.

5.4.3. В особистому кабінеті повинен бути зазначений клас Користувача, від якого він заявлений на Олімпіаду чи Конкурс. У разі порушення зазначеної умови результати Користувача можуть бути не враховані при підведенні підсумків.

5.4.4. З одного особистого кабінету може розв'язувати олімпіадні та конкурсні завдання тільки один Користувач. У разі порушення зазначеної умови завдання вважаються виконаними Користувачем, чиї дані були вказані при реєстрації.

5.5. Порядок навчання на Онлайн-курсах «На Урок» (далі — Курси)

5.5.1. Під Курсом слід розуміти сукупність занять з певних дисциплін певного рівня, спрямованих на додаткову підготовку Користувача з даної дисципліни.

5.5.2. Заняття являє собою лекцію або семінар, що проводяться в рамках Курсу в дистанційній формі на базі Сайту, що належить Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту може додатково використовувати інші платформи, зокрема, для забезпечення відео- та/чи голосового зв'язку.

5.5.3. Заняття проводиться в одному з наступних форматів:

– Онлайн-трансляція — заняття транслюється онлайн в режимі реального часу. Для доступу до заняття у такому форматі Користувач підключається до заняття в дату і час його проведення, зазначені в Особистому кабінеті або на відповідній сторінці сайту. Користувач може брати участь в занятті інтерактивно, в тому числі з можливістю задавати питання викладачу в режимі реального часу за допомогою чату.

– Запис — записане заняття, яке Користувач може переглянути в Особистому кабінеті. Для доступу до заняття у форматі запису Користувач може підключитися до заняття в будь-який час. Інтерактивна участь в занятті недоступна.

5.5.4. До занять можуть додаватися навчальні матеріали та практичні завдання у формі тестів або творчих робіт. Користувач виконує практичні завдання на Сайті. 

Адміністрація Сайту має право встановлювати максимальні терміни виконання практичних завдань. При порушенні таких термінів практичне завдання не зараховується.

5.5.5. Адміністрація Сайту розміщує загальний перелік доступних для проходження Курсів за адресою: http://naurok.ua/course/catalog. На вказаній сторінці Сайту Користувачеві доступна інформація про вартість Курсу, викладача, передбачувану кількість і тематику занять в рамках Курсу, можливих видах творчих і тестових завдань.

Інформація про Курс може бути змінена.

5.5.6 При проходженні Курсу Користувач не повинен вчиняти дії, які можуть привести до зриву занять, образи інших користувачів і викладачів Курсу. У разі порушення зазначених вимог Адміністрація Сайту має право заблокувати певні можливості по використанню сервісу Сайту для цього Користувача, зокрема, шляхом обмеження Користувачеві доступу до інтерактивної участі в занятті, яке проводиться у форматі онлайн-трансляції.

5.5.7. Доступ до Курсів може бути безкоштовним чи платним.

6. Права та обов'язки Користувача

6.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

 • звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
 • викладати власні матеріали на Сайт з дотриманням Умов публікації;
 • коментувати матеріали Сайту у встановленому функціоналом Сайту порядку.

6.2. При користуванні Сервісами чи Контентом Сайту Користувач зобов'язаний:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України, та цієї Угоди;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

6.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

6.4.1. Реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи. У разі порушення вимог цього пункту Адміністрація Сайту має право видалити персональний обліковий запис такого Користувача, без повернення вартості, що була сплачена за Платні Сервіси.

6.4.2. Спотворювати відомості про себе;

6.4.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує заборонену законодавством України ідеологію;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання психотропних чи наркотичних речовин, інформацію про поширення таких речовин, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України.

6.4.4. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати об’єкти інтелектуальної власності Користувачів і третіх осіб;

6.4.5. Здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

6.4.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

6.4.7. Використовувати Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6.4.8. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.4.9. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

6.4.10. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту;

6.4.11. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до Сервісів для будь-яких цілей;

6.4.12. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

6.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

7. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

7.1 Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • надсилати Користувачу на його електронну адресу, вказану при реєстрації, маркетингову та рекламну інформацію, а також використовувати електронну адресу для зв’язку із Користувачем, відповідно до положень Політики конфіденційності;
 • на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональний обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;
 • відмовити у реєстрації персонального облікового запису Користувача, персональний обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

 7.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

 • у разі придбання Користувачем доступу до окремих можливостей Сайту, негайно надавати такий доступ відповідно до укладеного договору;
 • здійснювати захист персонального облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити персональний обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • на вимогу Користувача надавати консультативну інформацію про Сайт, його Контент та Сервіси.

8. Умови про інтелектуальні права

8.1. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу суб’єкта прав інтелектуальної власності на відповідний Контент.

8.2. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам Користувача-суб’єкта прав інтелектуальної власності на відповідний Контент.

8.3. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.4. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності в нього ліцензії, наданої суб’єктом прав інтелектуальної власності на відповідний Контент, на такі дії.

8.5. Ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

8.2. Відповідальність за порушення виключних прав.

8.2.1. Користувач несе відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином оприлюднює на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності до законодавства України.

8.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

8.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту на Сайті.

8.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Адміністрація не має права використовувати Контент Користувача у власних цілях.

8.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, Адміністрація Сайту має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

8.3. Сайт і Контент, що належить третім особам.

8.3.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, який є об’єктом прав інтелектуальної власності третіх осіб (Контент третіх осіб) та охороняється відповідним законодавством.

8.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією Сайту на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

8.3.3. Розміщені на Сайті посилання зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

8.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

9. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

9.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

9.3. В інформаційній системі Сайту і його програмного забезпечення відсутні технічні рішення автоматичної цензури та контролю дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.

9.4. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог чинного законодавства України, тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту у встановленому порядку.

9.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

9.6 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-семінарів, за затримку проведення онлайн-семінарів, а також за невідповідність змісту онлайн-семінару очікуванням Користувача.

9.7. Видалення персонального облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на неї, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.

9.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов'язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями розміщеними на Сайті.

9.9. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

9.10. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, Контент і оформлення Сайту надаються «як є». Користувач погоджується, що Сайт або його Сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей його використання Користувачем. Адміністрація не може гарантувати жодних специфічних результатів від використання Користувачем Сайту та/або його сервісів;
 • Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщених на ньому посилань і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту рекомендує використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення, в тому числі антивірусне;
 • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що завантажує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може заподіятись комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
 • Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, завдані у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії.

Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації чинному законодавству України.

Користувач повністю розуміє і погоджується з тим, що:

 • Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень органів державної влади України.
 • вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами одна від одної в процесі виконання цієї Угоди.

10.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана відповідно до чинного законодавства України, а також зобов'язуються вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація не стала відомою третім особам.

10.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11. Припинення й призупинення надання доступу до Сайту

11.1. Адміністрація має право негайно припинити доступ до Сайту, шляхом, зокрема, блокування персонального облікового запису Користувача, при порушенні Користувачем умов Угоди.

11.2. Адміністрація може припинити доступ Користувача як до Сайту в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Користувач вчинив дії, які Адміністрація обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

11.3. У випадку невідповідності Сервісів Сайту потребам чи бажанням Користувача, він має право припинити користуватися ним, при цьому вартість доступу до Сервісів не повертається.

12. Прикінцеві положення

12.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

12.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановлен&

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!