Угода Користувача

  1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі — Угода), користування веб-сайтом https://naurok.ua (далі — Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.

1.2. Угода є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (далі — Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.4. Дана Угода є публічною офертою. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту та його реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.6. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.

1.7. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

- Веб-сайт — сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.

- Піддомен (Сайт) — домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.

- Реєстрація на Сайті — створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг.

- Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.

- Користувач — особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою проведення тестування, навчання, отримання інформаційно-консультаційних послуг та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.

- Особистий кабінет Користувача — розділ Сайту з можливістю доступу до нього через Програми, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.

- Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законності, як правило, тільки для особистого користування.

- Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.

- Сервіси — комплекс послуг, які надаються Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.

- Сторони — Адміністрація Сайту та Користувач.

1.8. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до норм міжнародних договорів і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

1.9. Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

 

  1. Статус Сайта

2.1. Сайт — є комерційним інтернет-ресурсом який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, самостійно створивши та розмістивши зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або з такою участю.

2.4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайта. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років, або молодше, за підтвердження їх законних представників.

2.6. Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов'язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв'язку на Сайті вирішуються Вами самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

 

  1. Адміністрація Сайта

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як Товариством з обмеженою відповідальністю «Освітній проект «На Урок», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ41991148. Адреса місцезнаходження: 61072, місто Харків, проспект Науки, будинок 56.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «На Урок», зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди або на електронну адресу: [email protected]

3.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам послуг Сайту.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

 

  1. Реєстрація на Сайті і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

Адміністрація надає Користувачу до його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, навчальні онлайн-курси, інтернет-олімпіади, онлайн-конкурси, вебінари, а також доступ до статей та іншої інформації, розміщеної на сайті.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси Сайту.

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також прізвище і ім’я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після неї.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням Сайту.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

4.9 Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.11 Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщеним на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

 

  1. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

- Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;

- Користуватися Послугами, що надаються на Сайті

- Коментувати матеріали Сайту;

 

  1. Порядок надання Послуг

6.1. Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сайту самостійно отримує послуги Сайту. Послуги є безкоштовними та платними.

 

6.2. Порядок участі в інтернет-олімпіадах та онлайн-конкурсах

6.2.1. Учасник погоджується з цими умовами проведення Інтернет-олімпіади (далі – Олімпіада) чи Онлайн-конкурсу (далі — Конкурс) в момент «Взяти участь» або аналогічної на будь-якый зі сторінок сайту https://naurok.ua

6.2.2. Організація і проведення Олімпіади та Конкурсу є ТОВ «На Урок». Терміни проведення встановлюються окремо для кожного з вказаних видів змагань та публікуються на сайті https://naurok.ua

6.2.3. Участь в Олімпіаді та Конкурсі є безкоштовною.

6.2.4. Конкурс проводиться на Онлайн-платформі Організатора, доступною за адресою: https://naurok.ua (далі — Сайт).

6.2.5. При використанні Cайту учасник повинен дотримуватися умови даної Угоди.

6.2.6. Обробка персональних даних учасника здійснюється відповідно до Політики конфіденційності: https://naurok.ua/p/privacy

 

6.3. Цілі проведення Олімпіади та Конкурсу

Олімпіади та Конкурси проводяться задля досягнення наступних цілей:

6.3.7.1. Виявлення обдарованих дітей та талановитої молоді;

6.3.7.2. Розвиток цікавості до навчання в цілому, та окремих навчальних дисциплін;

6.3.7.3. Розвиток творчої активності учнів, розширення їх культурного діапазону;

6.3.7.4. Активізація позаурочної роботи;

6.3.7.5. Надання учасникам можливості альтернативної оцінки власних знань і навичок;

6.3.7.6. Надання учасникам можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи за його межі.

 

6.4. Учасники Олімпіади та Конкурсу

6.4.1. Олімпіади та Конкурси проводяться без попереднього відбору учасників. Участь добровільна. Категорично забороняється залучення осіб до участі проти їхнього бажання. Рішення про участь у приймають учасники спільно з їх законними представниками (батьками).

6.4.2. Для участі в Конкурсі учаснику необхідно мати особистий кабінет — сукупність захищених сторінок, створених в результаті реєстрації на Сайті.

6.4.3. В особистому кабінеті повинен бути зазначений клас Користувача. У разі порушення зазначеної умови результати Користувача можуть бути не враховані при підведенні підсумків.

6.4.5. З одного особистого кабінету може розв'язувати олімпіадні та конкурсні завдання тільки один Користувач. У разі порушення зазначеної умови завдання вважаються виконаними Користувачем, чиї дані були вказані при реєстрації.

 

6.5. Порядок навчання на Онлайн-курсах «На Урок» (далі — Курси)

6.5.1. ТОВ «На Урок» пропонує Користувачеві можливість доступу до Курсів. Під Курсом слід розуміти сукупність занять з певних дисциплін певного рівня, спрямованих на додаткову підготовку Користувача з даної дисципліни.

6.5.2. Заняття являє собою лекцію або семінар, що проводяться в рамках Курсу в дистанційній формі на базі Онлайн-платформи Адміністратора. Адміністратор може додатково використовувати інші платформи, зокрема, для забезпечення відео- та/чи голосового зв'язку.

6.5.3. Заняття проводиться в одному з наступних форматів:

– Онлайн-трансляція — заняття транслюється онлайн в режимі реального часу. Для доступу до заняття у такому форматі Користувач підключається до заняття в дату і час його проведення, зазначені в Особистому кабінеті або на відповідній сторінці сайту. Користувач може брати участь в занятті інтерактивно, в тому числі з можливістю задавати питання викладачеві в режимі реального часу за допомогою чату.

–  Запис — записане заняття, яке Користувач може переглянути в Особистому кабінетідоступне онлайн. Для доступу до заняття у форматі запису Користувач може підключитися до заняття в будь-який час. Інтерактивна участь в занятті недоступна.

6.5.4. До занять можуть додаватися навчальні матеріали та практичні завдання у формі тестів або творчих робіт. Користувач виконує практичні завдання на Сайті.

Адміністратор має право встановлювати максимальні терміни виконання практичних завдань. При порушенні таких термінів практичне завдання не зараховується.

6.5.5. Адміністратор розміщує загальний перелік доступних для проходження Курсів за адресою: http://naurok.ua/course/catalog
На вказаній сторінці Сайту Користувачеві доступна інформація про вартість Курсу, викладача, передбачувану кількість і тематику занять в рамках Курсу, можливих видах творчих і тестових завдань.

Інформація про Курс може бути змінена Адміністратором.

6.5.6 При проходженні Курсу Користувач не повинен вчиняти дії, які можуть привести до зриву занять, образи інших користувачів і викладачів Курсу. У разі порушення зазначених вимог Адміністратор має право заблокувати певні можливості по використанню сервісу Сайту для цього Користувача, зокрема, шляхом обмеження Користувачеві доступу до інтерактивної участі в занятті, яке проводиться у форматі онлайн-трансляції.

6.5.7. Доступ до Курсів є платним. 

 

  1. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

7.1 Адміністрація Сайту має право:

- на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;

- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;

- Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

- Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.

- Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

7.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

- здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;

- у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;

- надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.

- На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги;

 

  1. Припинення й призупинення надання послуг Сайту

11.1 Адміністрація має право негайно припинити надання послугу Сайту при порушенні Користувачем умов Угоди.

11.2 Адміністрація може призупинити доступ Користувача як до Сайту в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Користувач безпосередньо залучений у дії, які Адміністрація обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

11.3 У випадку невідповідності послуг Сайту, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені засоби не повертаються й не компенсуються яким-небудь іншим способом.

  1. Прикінцеві положення

12.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів.

12.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

12.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.

12.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!