Доповідь: зразок написання та правила оформлення

Суть, зразки та особливості написання доповіді.

Доповідь – усне повідомлення на певну тему. Найчастіше ніякого стандартного оформлення для доповіді взагалі не потрібно. Якщо ви не будете здавати доповідь після виступу на перевірку, то можете оформити його абсолютно в будь-якій формі. Головне – зручність для публічного читання тексту.

Зовсім інша справа з доповідями, які потрібно здавати на перевірку вчителю, викладачу чи конкурсній комісії. У такому випадку необхідно керуватися тими вимогами до оформлення, які надає педагог. Так, якщо для курсових і дипломних робіт зазвичай випускаються спеціальні методичні вказівки щодо їхнього оформлення, то для доповідей такі інструкції випускаються вкрай рідко. 

Припустімо, що вам дали завдання написати доповідь на морально-етичну тему, доповідь з української мови чи доповідь до дипломної роботи, а інструкцію не надіслали. Чи означає це, що можна дати волю фантазії і втілити на папері всі свої творчі пориви? Зовсім ні. 

Доповідь: зразок написання та правила оформлення

У цій статті ви дізнаєтеся про те, як правильно писати доповідь, яким має бути обсяг роботи та якою має бути доповідь у науковому стилі. Крім того, ви ознайомитеся зі зразками написання, які допоможуть розібратися в особливостях структури тексту у подібних видах робіт.

Структура доповіді:

 • Титульний лист: назва установи, тема роботи, ім’я та прізвище виконавця роботи, ім’я та прізвище викладача.
 • Вступ: мета, завдання та актуальність роботи. Вступ може і не виділятися як окремий структурний елемент (тобто може не мати заголовку), але вступна конструкція має бути в роботі обов'язково. Обсяг може складати 5-10% від загального обсягу доповіді. У цій частині варто зазначити актуальність 
 • Основна частина: розкриття теми роботи.
 • Висновки: ключові тези з доповіді. Як і вступ, може не відділятися заголовком.
 • Бібліографія/список використаної літератури. Якщо в доповіді використано інформацію з джерела повідомлення, але не названо автора, це може вважатися плагіатом.

Кожна частина доповіді має починатися з нової сторінки. Структура може бути й іншою. Наприклад, якщо викладач вимагає лише основну частину, то ви можете додати до нього титульний лист та список використаної літератури. Бібліографію не завжди потрібно оформляти, але в будь-якому випадку ви повинні фіксувати джерела, з яких брав інформацію, щоби не порушувати авторські права.

Доповідь у науковому стилі

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Науковий стиль мови є різновидом стилю мови, що функціонує у сфері науки, техніки і виробництва. Що важливо знати для написання доповідей у науковому стилі? Ми підготували для вас поради, які допоможуть розібратися в цьому раз і назавжди:

 • Перш ніж починати писати доповідь, обов'язково визначтесь із жанром наукового стилю: наукова монографія, наукова стаття, дисертаційна робота, реферат, доповідь, лекція, довідник, інструкція тощо.
 • Обсяг доповіді – 8-12 сторінок (до 30 хвилин), якщо доповідь складається із 4-6 сторінок, вона називається повідомленням.
 • Використовуйте шрифт Times New Roman та кегль 14. Інтервал – 1,5.
 • Текст має ділитися на абзаци. 
 • Перелік краще оформляти не суцільним текстом через кому, а за допомогою маркованих чи нумерованих списків (текстові редактори, такі як Word або Writer, мають для цього необхідні інструменти).
 • Для наукового стилю характерне використання наукової термінології. Наукові терміни, на відміну від загальновживаних слів, точно і досить повно відображають наукове поняття. 
 • У наукових текстах зазвичай відсутні образність та емоційність викладу, знаки оклику та знаки питання, натяки, заклики тощо. Якщо в науковій мові використовується риторичне питання, то швидка реакція аудиторії навряд чи буде. Як правило, автор має самостійно відповідати на питання під час викладу матеріалу.
 • Джерелами наукової інформації є первинні документи (монографії, збірники наукових праць, автореферати дисертацій тощо) та вторинні документи (довідкові, інформаційні, бібліографічні та інші видання). Серед мовних засобів наукового стилю можна виділити терміни, загальнонаукові слова, дієприкметники, словосполучення, що вказують на джерело повідомлення, кліше та мінімум абстрактної лексики.
 • У науковому стилі часто використовуються складні синтаксичні конструкції та дієприкметникові звороти. До того ж ви можете додавати до роботи цитати з посиланнями на інші наукові праці.
 • Не забувайте структурувати науковий текст, використовуючи причинно-наслідкові зв'язки: по-перше, отож, такий-то науковець стверджує, що, отже і так далі. 
 • У науковому стилі майже не використовуються особові займенники першої та другої особи, однак досить часто використовуються конструкції без підмета (наприклад, «Відомо, що...»). 
 • Науковий стиль характеризується логічною послідовністю викладу, упорядкованою системою зв'язку між частинами висловлювання, прагненням авторів до точності, стислості, однозначності при збереженні насиченості змісту.
 • У доповіді висновки випливають зі змісту і вони несуперечливі, а текст розбитий на окремі смислові відрізки, що відображають рух думки від часткового до загального або від загального до конкретного.
 • Обсяг тексту збільшується не внаслідок вживання різних слів, а шляхом багаторазового застосування одних і тих же термінів.

Пам'ятайте, що стандартизація наукового стилю сприяє формуванню навичок точної, ясної, зрозумілої, чистої мови, що важливо для становлення грамотної особистості.

Думка експерта:

Ознаками наукової комунікації є: наукова тематика, точне визначення понять, прагнення до узагальнення, абстракції, логічність та доказовість викладу, об'єктивний характер викладу, а також стислість викладу. До функцій наукового стилю належать доказ істинності інформації, її новизна та актуальність. 

Питомирова Наталія, науковий журнал «Молодий учений» (№7 (87) квітень, 2015).

Доповідь про Україну

Пропонуємо вашій увазі доповідь про Україну (за посиланням). 

У цьому прикладі ви можете ознайомитися зі стандартною структурою того, якою має бути якісна доповідь. Отож, про що можна написати у такій роботі? У вступній частині розкажіть про актуальність та проблеми досліджуваної теми. Не варто писати забагато інформації: вона має бути лаконічною (1-3 сторінки). Пам’ятайте, що якість тексту важливіша за беззмістовний масив інформації. Пошукайте інформацію у різних джерелах, щоби бути більш компетентним в обраній темі. 

Далі напишіть основну інформацію, що стосується вашої теми. Наприклад, про розвиток економіки в Україні, ситуацію з расизмом в Україні,  про національну культуру тощо. У кінці доповіді не забудьте додати список використаної літератури. Джерел має бути приблизно 5-15.

Доповідь на тему шкідливі звички та здоровий спосіб життя

Вам дали завдання написати доповідь на тему здоровий спосіб життя? Маємо декілька цікавих варіантів, які можете взяти за приклад і написати свою роботу. 

 1. Шкідливі звички: як розпізнати й запобігти
 2. Доповідь на тему шкідливі звички
 3. Доповідь на тему: «Дидактичні ігри на уроках основ здоров’я в початкових класах»
 4. Доповідь «Формування в учнів навичок здорового способу життя в системі урочної та позаурочної роботи з дітьми»
 5. Доповідь «Здоровий спосіб життя»
 6. Доповідь «Моделювання здоров'язберігаючого середовища в освітньому закладі»

Доповідь до дипломної роботи

1. Як обрати тему доповіді?

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Якщо студент чи учень може самостійно обрати тему доповіді, то краще, притримуватися наступних принципів: 

 • Особиста зацікавленість у темі. Оберіть те, про що хотілося б читати якомога більше, отримати більше цікавої інформації.
 • Актуальність теми. Оберіть тему, що є актуальною у сучасному світі та має перспективи у подальшому дослідженні, глибшому вивченні.
 • Наявність інформації. Перш ніж обирати тему доповіді, пошукайте джерела інформації. Так ви зрозумієте, чи варто залишати вибір таким, як є, чи краще змінити його та обрати більш вдалий варіант. 

2. Як можна знайти інформацію для доповіді?

Ви можете знайти необхідну для доповіді літературу у бібліотеці, адже не всі книги світу оцифровані та опубліковані в інтернеті. У бібліотеках (особливо великих) можна знайти унікальні екземпляри, яких більше ніде немає. Ми радимо використовувати онлайн-бібліотеки, адже там можна знайти оцифровані книги від авторитетних видавництв, які пройшли контроль компетентних редакторів. При використанні ресурсів в мережі інтернет потрібно критично ставитися до якості публікацій: більшість цієї інформації не перевіряється. 

3. Що робити, якщо тема доповіді не є актуальною?

Спробуйте визначити проблемні питання в обраній темі. Наприклад, визначте ряд запитань, на які немає однозначної відповіді чи думки з приводу однієї проблеми в різних авторів-дослідників різняться. Обговоріть з науковим керівником чи деканом, чи можна трохи перефразувати тему або додати до роботи певні дискусійні питання. 

4. Як правильно оформляти список використаних джерел у доповіді?

Список має бути на останніх сторінках доповіді (приблизна кількість використаних джерел – 10). Розташуйте список в алфавітному порядку і пронумеруйте їх. Літературні джерела мають містити ініціали, прізвища авторів, назву видавництва, рік видання (позначка «р.» не ставиться), місто видання, назва видання та кількість сторінок. Назва видання не береться в лапки (виняток: ті випадки, коли лапки є в бібліографічних даних самого видання). Якщо необхідно вказати номер сторінки, з якої взято інформацію, то вона має знаходитися після року написання. 

5. Якою має бути структура усної доповіді?

Усна доповідь має складатися зі вступу, основної частини та висновків. Зазвичай вступ займає одну восьму частину всього часу доповіді. У ньому вказується актуальність теми, мета та рівень вивченості у літературних джерелах. В основній частині потрібно розкрити суть теми з аргументами. Висновки, як правило, лаконічні і не містять нових свідчень чи думок. 

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам у написанні доповідей. Бажаємо натхнення!

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо