Як написати вступ та висновок до курсової?

Підхід до вибору теми курсової, вступу і висновків істотно відрізняється від підходу, що чудово діяв у школі при написанні рефератів. Перше, що варто зрозуміти студенту, це те, що вступ та висновок до курсової – це розділи, написання яких спрямоване на дуже конкретні цілі, а не на узагальнення і напускання «води». Хоча цей підхід непогано спрацьовував у рефератах. Саме тому найкраще одразу сформувати правильне уявлення про вимоги щодо оформлення тексту, аби не переписувати ці частини роботи під наглядом викладача.

На що варто особливо звернути увагу під час написання вступу?

Вступ до курсової роботи традиційно складає 1/10 від загального обсягу всієї роботи та дозволяє зрозуміти, які завдання ставив під час написання автор і які шляхи їх вирішення бачить. Вступ не випадково будується за певними правилами та є сукупним вашим баченням роботи. Саме тому поглянувши на нього досвідчений викладач може сказати, наскільки докладно студент підійшов до розробки узятої теми.

Причина вибору теми курсової

Чому ви обираєте ту чи іншу тему? Найбанальніше – вона вас особисто цікавить. І це не погано. Утім, існує чимало інших причин, наприклад:

 1. Тема, теоретичну базу з якої ви отримаєте під час 1-го року навчання (розумно оцінюйте власні сили та не беріть дослідження, теорію для якого необхідно вивчати протягом 3-4 років).
 2. Ви вже знайомі з дослідженнями з цієї теми, особисто були у певному місті, бачили архітектурну споруду, яку хочете аналізувати, маєте фактологічний, фото матеріал.
 3. Хочете зробити цю тему основою для майбутніх досліджень на 2, 3 курсі або магістратурі. Вона має перспективу для розвитку.
 4. Тема є дуже актуальною – новітнє явище («Особливості трансформації та конкуренції інформації в епоху гібридної війни»), або старе явище, що отримало нове тлумачення у сучасному світі («Особливості побудови груп і спільнот в інтернет-мережі»).
 5. Тема є малодослідженою (опис нового виду тварини і її особливостей – «Звукова комунікація ховраха степового червоноголового як новітнього представника родини Sciuridae»).
 6. Тема описує дуже конкретне питання/проблему, що може бути чітко і закінчено висвітлено у межах роботи.

Мета курсової роботи

Перше, що варто зрозуміти під час написання наукової праці, – ви не здатні охопити все і одразу. Що ширша тема, то більше помилок і неточностей ви у ній зробите, а значить загальна якість і користь вашої праці буде нижчою. Саме тому тема і мета мають бути дуже конкретними та формулювати одне вузьке завдання. 

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Наприклад: «Живопис, як провідний вид мистецтва у добу Ренесансу» – надто широке формулювання, що створить купу запитань до кінцевої мети дослідження. Про яких митців ви напишете в роботі? Про які жанри? Може обрати й дослідити не всіх, а кількох із них? Розглянути еволюцію жанрів чи одного жанру? Чому провідний вид мистецтва саме живопис? Можливо, варто сконцентруватися на розвитку фарб і оптики у добу Ренесансу, адже саме вони зробили живопис таким важливим?

Завдання дослідження

Цей пункт повністю витікає з попереднього. Опишіть кроки, які необхідно зробити, аби досягти поставленої мети («Згідно з метою дослідження поставлено наступні завдання:…»). Наприклад, аби дістатись вершини Евересту, я маю купити обладнання, знайти транспорт, досягти гори, почати підйом… і так далі. Підходьте до цього завдання так, ніби намагаєтеся переконати співрозмовника під час дискусії у власній правоті та крок за кроком вибудовуєте докази представленої тези. Наприкінці співрозмовник має сказати – так, усі докази та наведені приклади логічні, я з вами згоден. 

Варто зауважити: вже з завдань можна сказати, чи може автор досягти поставленої мети, чи ні. Так само ви зрозумієте, що людина ніколи не дістанеться вершини Евересту, якщо не включила пункт «теплий одяг» у свій план дій.

Об'єкт дослідження

Об’єкт дослідження, це частина психологічної реальності, в межах якої знаходиться предмет дослідження, і яка містить передумови для пізнання предмета. Об’єкт є ширшою областю, в межах якої знаходиться ваш інтерес – предмет. 

Наприклад: Об’єкт дослідження: ховрах степовий червоноголовий. Предмет дослідження: звукова комунікація ховраха степового червоноголового. Або – об’єкт дослідження: психіка людини. Тоді предметом можуть бути: ПТСР, захисна агресія та її прояви, захисні механізми психіки та ін.

Ступінь вивченості теми

Пункт, у якому ви маєте продемонструвати, що вивчили достатню теоретичну базу, аби починати дослідження не з нуля, намагаючися винайти велосипед, а маєте відповідний ступінь обізнаності про тему. 

У цьому розділі варто описати:

 1. Хто є найбільш відомими дослідниками теми? Перерахувати основні праці, час появи досліджень, коротко їхній зміст і важливі моменти для вашої роботи.
 2. Добре досліджена тема чи ні.
 3. Які її аспекти вивчалися достатньо, а які ні.
 4. За наявності нових наукових знань старі дослідження стали не актуальними, сумнівними, спірними.
 5. Як розвивалася наукова думка щодо вашого питання протягом років/століть?
Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Сфери діяльності, для яких будуть цінні отримані в роботі результати

Курсова робота – це продукт наукової праці, і як кожен продукт вона повинна мати свого адресата. Уявіть, що ви ведете блог. Хто ваша аудиторія, для кого ви пишете, відповіді на які запитання ці люди шукають? Чому внесений вами шматочок інтелектуальної мозаїки настільки важливий? Який пробіл у знаннях він закриє?

База дослідження

Окрім джерельної бази деякі курсові можуть мати історичні або матеріальні джерела. Наприклад: стародруки, які ви досліджуєте і які є первинним джерелом інформації; особи-інформатори, якщо ви вивчаєте побут людей; археологічні знахідки; документи, що описують перебіг експериментів; фільм, який ви аналізуєте та інше.

Опис структури роботи

Останнім пунктом вступу є опис структури роботи. 

Наприклад: Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (71 позиція), словнику термінів та двох додатків. Додаток А – альбом ілюстрацій, додаток Б – список ілюстрацій. Загальний обсяг курсової 55 с., основний зміст викладено на 48 с. 

Що вказувати у висновку до курсової роботи

Зазвичай під час захисту курсових члени кафедри проглядають вступ та висновки роботи. А отож, саме ці дві частини будуть лицем вашої праці, яке покаже первинний задум та якість його реалізації. Оскільки ми вже розглянули вступ, подивімося тепер на вимоги й правила до оформлення висновків.

Опис проведеної роботи

Уявіть, що ви на роботі та робите доповідь про результати виконаної праці. У вас був первинний план (мета і завдання у вступі), згідно з якими ви рухалися. Тож тепер відзвітуйте, що було зроблено (за кожним пунктом!) і які досягнення отримано на кожному етапі. 

Зауважити: зверніть увагу на висновки, зроблені наприкінці кожного розділу. Також використовуйте словосполучення: «Досліджено зв’язок із…», «Аналіз наукової теми довів…», «Прослідковано, що…», «Розкрито роль взаємовідносин із…», «Висвітлено паралелі між…», «Продемонстровано розвиток…» та інше.

Результати проведених досліджень

Ви дослідили джерела і дізналися, що тема малодосліджена? Занесіть це у висновки. Ваш ховрах має унікальну мовну систему (що доведено на прикладі експерименту), яка складається з 47 різних звуків? Чудове спостереження – записуємо у висновки. Дізналися, що сплеск популярності живопису у період Ренесансу стався саме через розвиток науки? Також підсумовуємо і записуємо, адже все це нові знання, що було здобуто саме в результаті вашого дослідження.

Чи вдалося досягти поставлених на початку курсової роботи цілей?

Висновок до курсової роботи має відповідати поставленим цілям. Наприклад: «довести, що ховрахи мають складну систему комунікації». Якщо ви поставили на меті саме це, якщо вашою метою була перевірка цього припущення, то наприкінці ваші висновки будуть або підтверджувати припущення, або назвуть причини, чому, згідно з дослідженням, воно виявилось невірним. 

Найгіршим для захисту роботи є повна розбіжність мети, завдання і висновків, що каже про неструктурованість, хаотичність роботи та сумнівність її результатів.  

Найпоширеніші питання щодо вступу та висновку до курсової 

1. Чи не простіше спочатку написати всю роботу, а вже потім братись за вступ?

Чимало студентів так і роблять, але це вкрай не бажано. Зазвичай досвідчений викладач може помітити, коли попередньо писався вступ, а коли навпаки. В останньому випадку робота виходить більш хаотичною і не має таких чітких завдань, логічної будови та стрижню. Першокурснику це питання може здатися не принциповим, але справжні наукові дослідження відбуваються послідовно, від постановки мети й завдань, до експерименту, аналізу та висновків. Вони не підганяють мету під вже зроблені висновки. 

2. Що коли за моєю темою ну зовсім немає літератури?

Дійсно, тема може бути нова. Утім, навіть якщо про тварину не написано нічого, є книги про їй подібних – ссавців, птахів, рептилій. Якщо явище здається вам абсолютно новим, є купа дотичних джерел, що мають стати базою для вашої роботи. Жодна річ у нашому житті не існує у вакуумі. Саме тому джерельною базою вашого дослідження має стати контекст або джерела, що привели до відкриття теми.

3. Не зовсім розумію як сформулювати пункт «мета».

Назва вашої роботи вже є скороченим формулюванням мети. Розгорніть назву та розкажіть про основне питання або проблему, на які хочете дати відповідь. Вельми важливо аби «мета» і назва відповідали одне одному. У назві вже має проглядатися проблемне питання і ціль, яку ви хочете розкрити в курсовій.

4. Що писати у пункті «методи»?

Методи є інструментами, за допомогою яких ви здобуваєте знання. Наприклад, існує чимало методів видобутку металу – вибухівка, кислота, механічне видобування. Те саме ви маєте застосувати і під час «видобутку» знань. Які маніпуляції з інформацією ви робите, аби отримати нові висновки – систематизуєте, аналізуєте, порівнюєте, екстраполюєте на інші випадки? Усе це будуть методи. Часто цілий розділ курсової, наприклад, опис експерименту, може бути побудований на одному або парі методів.

5. Чому викладач стверджує, що мета і висновки не збігаються? Хіба не можна дійти певних висновків у ході дослідження, що зробить початкові цілі не актуальними? 

Курсова – це не художній твір, де ви маєте гостросюжетні повороти. Якщо ви поставили на меті довести певну тезу, але в ході експерименту дізналися, що первинні положення були помилковими, а відповідь на них втратила сенс, то ваші висновки мають містити негативний результат – «доведено, що первинні припущення неправильні». Можна додати, що є перспектива нового дослідження, втім, починати його в межах нинішньої роботи не надто коректно. Для цього необхідна постановка нової мети й завдань.

 
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Рекомендуємо