Науковий стиль мовлення та його ознаки: мистецтво логічного тексту

Мовлення – це своєрідна візитівка, що інформативно характеризує особистість. Залежно від ситуації ми можемо обирати не лише стиль одягу, але й стиль мовлення. Доречність вибору залежить від мети висловлювання й обставин, що навколо. Сучасна освічена людина володіє багатьма мовними інструментами, адже прагне впевнено почуватися в різних ситуаціях і плекати культуру своєї мови.

У цій статті поговоримо про науковий стиль. Вважаєте, що він заскладний і притаманний лише науковцям? Аж ніяк! Навчитися логічно та послідовно доводити свою позицію можливо вже у школі – ці навички дуже корисні для подальшого життя та навчання! Адже чітка аргументація, правильне оформлення змісту рефератів, майбутніх курсових і дипломних робіт (а можливо й дисертацій!) – це чудовий спосіб показати неординарний спосіб мислення та серйозне ставлення до поставленого завдання.

Науковий стиль мовлення: визначення і сфера використання

Науковий стиль – це функціональний різновид мови, який використовується в галузі науки та освіти. Його основною функцією є пізнавально-інформативна – повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. За допомогою цього стилю різні верстви населення можуть «поглинати» наукову інформацію у доступній формі. Це дуже важливо! Адже без теорій і гіпотез, проведення досліджень і фахового пояснення явищ неможливо розвиватися, пізнавати світ і робити революційні наукові відкриття. Цей стиль мови використовується у різних сферах наукової діяльності, а також в освіті та навчанні.

Ознаки наукового стилю мовлення

Текст в науковому стилі мовлення має бути ясним і доступним, розбитим на логічні блоки – змістовні та послідовні. Основні ознаки наукового стилю: 

 • зрозумілість; 
 • логічність і послідовність; 
 • точність; 
 • абстрагованість і узагальненість; 
 • об'єктивність. 

Науковий стиль передбачає ретельний підбір і використання слів у їх прямому значенні, широке вживання термінів, графічної інформації та спеціальної лексики. 

Підстилі наукового стилю мовлення 

Технологічний розвиток суспільства сприяє появі великої кількості нових слів і термінів. Тож науковий стиль широко застосовується в багатьох сферах діяльності та має такі підстилі наукового стилю:

 • Власне науковий (академічний). Цей стиль використовують вчені та вузькопрофільні фахівці. Його мета полягає в знаходженні та представленні нових знань або відкриттів. Академічним підстилем пишуться дисертації, монографії, статті наукових журналів, інструкції, ДСТУ, словники, резюме, анотації.
 • Науково-популярний (науково-публіцистичний). Основна мета цього підстилю – зацікавити читача наукою. Він дозволяє познайомитися з науковими явищами та фактами всім охочим. Текст містить мінімальну кількість спеціальних термінів, має художнє забарвлення. До нього відносяться наукові статті та повідомлення в газетах та журналах, рецензія, науково-популярна література, публічні виступи фахівців на наукові теми тощо.
 • Науково-навчальний. Цей підстиль включає багатопрофільні навчальні матеріали, методички, конспекти, книги, які адресовані студентам й учням. Його головна мета – доступний виклад інформації, спрощеність системи доведень, програмність викладу матеріалу.
 • Науково-діловий. Він складається з технічної інформації, інструкцій, звітів про виконану наукову роботу або дослідницьких матеріалів.
 • Науково-інформаційний. До нього відноситься анотація, відгуки, реферати, інформаційні описи.

Мовні засоби наукового стилю

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

До наукового стилю ставляться особливо суворі вимоги щодо дотримання мовних норм і способу викладу матеріалу. Мовні засоби наукового стилю мають забезпечити точне розкриття теми та чітку послідовність думок:

 • Однозначність уживання слів – багато термінів, таблиць, інформативних схем і графіків, цитати, посилання, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення).
 • Чітка структуризація тексту – речення мають бути інформативними, а перехід від однієї фрази до іншої – логічним і «непоміченим».
 • Відсутність суб'єктивної та мінімізація особистої думки (рідко вживається займенник «я» і дієслова в першій особі однини). Вживаються такі словосполучення: «вважають, що...», «відомо, що...», «розглянемо проблему...». 
 • Особливе інформаційне навантаження на дієслова та дієслівні форми. Форма майбутнього часу часто позбавлена ​​свого граматичного значення: замість слова «буде» вживається «є». Широко вживаються форми недосконалого виду.
 • Поширеність вказівних займенників – цей, той, такий, який, котрий. Вони не лише конкретизують предмет, а й визначають логічні зв'язки між частинами висловлювання. Неозначені займенники у науковому тексті майже не використовуються.
 • Мінімізація експресії. Переважна форма оцінки – констатація ознак, що притаманні певному предметові або явищу. Тому більшість прикметників є частинами термінологічних виразів.

Як написати текст в науковому стилі: алгоритм і лайфхаки

Вважаєте, що навчитися писати в науковому стилі складно або нецікаво? Зовсім ні! Прості лайфхаки допоможуть в цьому переконатися:

 1. Чітко сформулюйте тему. Вона має визначати ціль, ідею та стиль написання тексту. 
 2. Визначтеся з об'ємом. Якщо це тези доповіді – варто розкрити виключно суть. Якщо це твір, можна обрати більш докладний виклад. Якщо це реферат, то тут має бути розгалужена структура розділів, аналітична частина, аналіз і висновки. 
 3. Не бійтеся удосконалювати. Колись ви зможете написати твір в науковому стилі з першого разу. А поки працюйте в декілька етапів: спочатку – окресліть зміст і не звертайте надмірної уваги на мовні засоби, а потім поступово додавайте йому наукової форми: включайте терміни, статистики, графічний матеріал тощо. 
 4. Зважайте на доречність стилетвірних засобів. Якщо ви перечитуєте текст і розумієте, що він виглядає, як літературний твір – його варто переробити. Не треба використовувати вирази на кшталт «чудова швидкість» чи «приголомшливе рішення». Дотримуйтеся термінології та сухості наукової мови. 
 5. Не пояснюйте очевидне. Не варто переказувати загальновідомі технології, алгоритми, методи. Краще вказати, як саме ви їх застосували. 

Приклад наукового стилю 

До вашої уваги текст у науковому стилі про краєзнавчі музеї України

В краєзнавчих музеях України зберігаються стародавні прикраси та предмети домашнього вжитку, які показують побут і художні смаки слов’ян ХІV-ХХ ст. Розвиток народного мистецтва поділяють на три основні етапи: 

 • ХІV – початок ХVІ століття. Характеризується впливом давньоруських традицій.
 • Кінець ХVІ – початок ХVІІ століття. Час розквіту ремесел і заснування ремісницьких цехів. На цих етапах декоративно-ужиткове мистецтво було селянським та родинним. Речі виготовлялися для домашнього вжитку.
 • Кінець ХVІІ–ХХ століття. Період найвищого розквіту художніх промислів. Саме тоді було створено найвидатніші пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва.

Читайте якісну наукову літературу, шукайте матеріали з теми, яка вас цікавить і написання текстів у науковому стилі стане цілком зрозумілим завданням. Не соромтеся показувати свої розробки вчителям, батькам або більш досвідченим товаришам, обговорюйте з ними написане та способи його поліпшення. Якщо ви бажаєте заручитися підтримкою експертів, які допоможуть вам швидше потоваришувати з науковим стилем мовлення й успішно підготуватися до ЗНО – ласкаво просимо на онлайн-курси з української мови від «На Урок». Так ви точно опануєте науковий стиль мовлення та станете вправним комунікатором!

 

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!