Офіційно-діловий стиль мовлення та його ознаки

Спілкуємося мовою документів!

Аби бути вправним комунікатором, слід володіти багатьма інструментами – як психологічними, так і мовленнєвими. Одним із комунікативних інструментів, який потребує уваги та постійного підлаштування під ситуацію, є стилі мовлення. Традиційно виділяють сім стилів мовлення, і всі вони дуже важливі, але в цій статті ми поговоримо про мову документів – офіційно-діловий стиль. 

Перед цим стилем рівні всі – як геніальний поет, так і традиційний канцелярист. Адже в ньому найменше проявляється індивідуальність мовця. Однак він зовсім не нудний, хоч і має сталі канони. Хочете дізнатися про нього більше та побачити не один приклад офіційно-ділового стилю? Приємного та корисного читання!

Що таке офіційно-діловий стиль 

Офіційно-діловий стиль мовлення – інструмент для ефективної комунікації в державних, політичних, громадських й економічних установах; а також у законодавстві та у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. 

Здебільшого цей стиль можна зустріти в писемній формі, а саме в документах. Він застосовується під час оформлення автобіографій, довідок, законів, листів тощо. Кожен із документів «неформально» є окремим жанром, які об'єднуються в один.

Характеристики й особливості офіційно-ділового стилю

Позаочі діловий стиль мовлення називають нетворчим. Але це досить упереджена думка. Ділове мовлення також творче, але по-своєму. Усна та писемна форма цього мовлення вражає структурністю й функціональністю. Бути влучним у висловлюванні та зрозумілим абсолютно всім, без двозначних прочитань – ще та творча робота!

У діалогах діловий стиль виражається бесідами та дискусіями, а також телефонними розмовами офіційного характеру. Звісно, такі діалоги потребують дотримання культури ділової комунікації.

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Які лексичні, стилістичні та граматичні особливості формують мовну своєрідність ділової комунікації? Поговоримо про найхарактерніші стилетвірні особливості: 

 1. Стислість – основна вимога для «нехудожніх» стилів на думку багатьох мовознавців. 
 2. Декларації, дипломатичні конвенції, меморандуми можуть відрізнятися громіздкістю речень. Це не ускладнює розуміння тексту. Така тенденція має логічну підпорядкованість міркувань. Основна думка уточнюється підрядними реченнями по суті. Підрядність засвідчує взаємозв’язок між явищами та потребу деталізувати обставини.
 3. Використання слів лише у прямому значенні, без фразеологізмів й інших елементів образного мовлення. Виняток – протоколи. У них фіксується (повно або частково) мовлення учасників; 
 4. Текст офіційно-ділового стилю має містити мінімум синонімів, що не мають викликати двозначності сприймання.
 5. Нейтральний тон викладу змісту.
 6. Слова та фрази, які тісно пов'язані з думкою, повинні стояти в тексті якнайближче.
 7. Сувора регламентація тексту: для чіткої організації письмове висловлювання поділяється на параграфи, пункти та підпункти.
 8. Усі відхилення від основної думки (вставні речення, конструкції, застереження, супровідні твердження) мають бути меншими за обсягом, у порівнянні з основною думкою.
 9. Вживання суспільно-політичної лексики та адміністративно-канцелярської термінології, пов'язаної з реаліями громадської та професійної діяльності, а також побутом особи.
 10. Усталені мовні форми, шаблонна структура речення в офіційно-діловому стилі, одноманітність зворотів. Кожен документ має бути написаний за певним зразком.
 11. Точність у поєднанні з лаконічністю, стислістю та послідовністю викладу фактів. 
 12. Текст офіційно-ділового стилю не допускає пропуску слів.

Отже, коли йдеться про офіційно-ділове мовлення – на перший план виходить інформація про подію чи особу, а не про емоції чи індивідуальність автора. 

Підстилі офіційно-ділового стилю

Офіційно-діловий стиль має щонайменше п'ять підстилів, про які ми зараз і поговоримо.

1. Дипломатичний підстиль
Застосовується в галузі державних і міждержавних офіційно-ділових відносин щодо політики, економіки та культури. Обслуговує оформлення офіційно-ділових зобов'язань міжнародних структур, організацій чи просто окремих громадян. Реалізується в повідомленнях, зверненнях, договорах, протоколах, заявах, конвенціях, ультиматумах, меморандумах тощо.

2. Законодавчий підстиль
Застосовується в законодавчій галузі, що логічно. Обслуговує офіційно-ділові стосунки не лише між державою, а й між службовими та приватними особами. Реалізується в Конституції, різномантнітних законах, постановах, указах, статутах тощо.

3. Юридичний (юрисдикційний) підстиль 
Цей стиль найчастіше зустрічається у юриспруденції: в судочинстві, у дізнанні, розслідуванні тощо. Цей підстиль покликаний регламентувати конфлікти та правові відносини. 

Приклад речень і діалогу в офіційно-діловому стилі

Інколи краще один раз побачити, ніж багато разів прочитати. Тож до вашої уваги зразки офіційно-ділового стилю. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови та порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті. (Закон України «Про освіту»).

Розбираємо цей закон як приклад офіційно-ділового стилю. Витримано головний принцип – лаконізм. Зверніть увагу, що слова використані у прямому значенні, не містять жодних елементів образного мовлення. Вживається суспільно-політична лексика, що пов'язана з реаліями професійної діяльності особи (вчителя). 


Діалог в офіційно-діловому стилі

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Запис на олімпіаду:
– Добридень, Наталіє Миколаївно!
– Вітаю, Ольго!
– Я хочу взяти участь в олімпіаді «На Урок».
– Добре. Для цього тобі потрібно зареєструватися на сайті. Вкажи своє прізвище й ім'я, електронну пошту та пароль. 
– Зараз зареєструюся.
– Добре. Зверни увагу, в тебе є лише одна спроба. Натискай кнопку «Взяти участь» лише тоді, коли підготуєшся.
– Зрозуміла, дякую!

Розбираємо діалог:

Текст діалогу містить характерні мовні засоби офіційно-ділового стилю. Перед нами приклад усного мовлення офіційно-ділового стилю. Відсутні пропуски слів, вживається лексика, що пов'язана з реаліями професійної діяльності педагога й учня. 

Зверніть увагу на доречність вживання офіційно-ділового стилю. Адже його використання в деяких ситуаціях може бути кумедним. Наприклад, при спілкуванні з батьками, рідними чи друзями не слід зловживати канцеляризмами офіційно-ділового мовлення:
«Шановні бабусю та мамо, ваші розпорядження виконала. Оперативно реставрувала порядок у приміщенні для вживання їжі. Деякий час у нашій квартирі був присутній сусід, довго інформував про свої справи, тому часу на студіювання навчальних предметів не залишилося. Планую відвідати річку та реалізувати купальний процес».

Приклад творів в офіційно-діловому стилі

1. Розписка

Я, Петрова Аліна Вікторівна, учениця 7-А класу, отримала у шкільній бібліотеці 3 (три) екземпляра «Тлумачного словника української мови» В'ячеслава Бусела для проведення уроку української мови. Книги зобов'язуюсь повернути через тиждень.

18 березня 2021 А. Петрова

Розбираємо твір в офіційно-діловому стилі:

Розписка написана за типовим зразком, має сувору регламентацію тексту. Письмове висловлювання стисле, чітке та лаконічне. Нейтральне за викладом змісту.

2. Довідка

Пан Козленко Іван Опанасович мешкає в м. Одеса з 27 червня 2002 року за адресою: вул. Озерна, 41, кв. 16. Займає загальну житлову площу 53 кв. метри.
Довідка видана для подання в Одеський облвиконком.

Начальник житлово-експлуатаційної контори
А. В. Кучеренко

Розбираємо твір в офіційно-діловому стилі:

Розписка чітко структурована. Текст не має відхилень від основної думки, однак має шаблонну структуру речень. Твір не містить синонімів і сприймається однозначно.

Отже, потоваришувати з мовою довідок, доручень, заяв, звітів, інструкцій, квитанцій, листів, наказів, посвідчень, постанов, правил, пояснювальних записок, протоколів, рапортів і розписок цілком реально. Кожен охочий може удосконалити свої навички ділової комунікації, завітавши на онлайн-курси з української мови від «На Урок». Ба більше, це допоможе вам у майбутньому та стане у пригоді під час розв'язання будь-яких питань у державних установах. 

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Рекомендуємо