Як розрахувати бал ЗНО з англійської мови

Як швидко дізнатися, скільки отримаєш балів за ЗНО з англійської мови.

Знання англійської мови – не забаганка держави, а необхідний мінімум для успішного життя. Тому і ЗНО з англійської мови слугує необхідним штурханом до успіху зі своїми нудними на перший погляд завданнями, бланками, відповідями, термінами, рейтингами… Але мало просто скласти тестування, необхідно також зрозуміти, як ти його склав. Тож сьогодні ми спробуємо дізнатися, як розрахувати бали ЗНО з англійської мови та перевести їх в оцінку. 

Розрахунок тестового балу ЗНО з англійської мови

Сертифікаційна робота з англійської мови налічує 59 завдань та складається з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Максимальна кількість балів за всі тестові завдання – 72.

ЗНО з англійської мови має доволі зрозумілу структуру завдань: усі тестові та одне відкритої форми. Так от, зробити розрахунок балів ЗНО з англійської мови вкрай просто: рахуємо за принципом «якщо все правильно, то +1, а якщо щось неправильно – 0».

Розглянемо на прикладі конкретних завдань:

 • з однією правильною відповіддю (правильність твердження, заповнення пропусків): 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано;
 • на відповідність: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів – якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Розрахунок балу завдання відкритої форми ЗНО з англійської мови

Із тестовими завданнями розібралися, переходимо до відкритого завдання з розгорнутою відповіддю. Максимальна кількість балів завдання відкритої форми – 12. Розглянемо декілька критеріїв оцінювання: 

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

1. Перший критерій – виконання умов завдання

 • +2 бали, якщо умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення);
 • +1 бал, якщо умову лише згадано, надано коротку відповідь;
 • 0 балів, якщо умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи.

2. Другий критерій – логіка викладу та зв’язність тексту 

 • + 2 бали: текст викладено логічно і послідовно; з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах; у тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо;
 • + 1 бал: логіку викладу частково порушено; з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково, можуть бути вжиті недоречно.
 • 0 балів: якщо з’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень.

3. Третій критерій – відповідність письмового висловлення заданому формату 

 • + 2 бали: якщо стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату; у листі є привітання та вступ, а також такі структурні частини: основна частина, закінчення, прощання та підпис;
 • +1 бал: якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання; стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог;
 • 0 балів: якщо ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає

4. Четвертий критерій – використання лексики

 • +2 бали: продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації; можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного;
 • +1 бал: продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) та у роботі є лексичні помилки (більше ніж одна), що спотворюють зміст висловлення, або лексичних помилок більше ніж три;
 • 0 балів: через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

5. П'ятий критерій – використання граматики

 • +2 бали: робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок;
 • +1 бал: у роботі є помилки, що заважають розумінню написаного, або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного;
 • 0 балів: у роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

За якими критеріями розраховують рейтинговий бал ЗНО з англійської мови

Розрахунок балів ЗНО з англійської мови здійснюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО). Для того, щоб дізнатися свої результати за 200-бальною шкалою, можна використати Таблицю переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. Ця таблиця публікується УЦОЯО тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування і визначення порогового бала «склав/не склав». Переведення тестових балів з англійської мови в оцінку ЗНО теж відбувається на підставі таблиць.

Таблиця переведення тестових балів буде опублікована на сайті УЦОЯО пізніше. І тут головне завдання випускника – розрахувати все без помилок.

Зверніть увагу: визначення рейтингового бала та приблизної оцінки за таблицями перерахунку тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може істотно відрізнятися враховуючи різні рівні тестів і різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. 

Кому як не учаснику ЗНО 2022 з англійської мови розуміти, що знання – це дар, який збільшується тільки з розповсюдженням інформації. Не забудь поділитися цією статтею зі своїми подругами та друзями! Бажаємо тобі отримати свої заслужені 200 балів!

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо