Як розрахувати бал ЗНО з фізики?

Принцип підрахунку рейтингових балів з фізики.

Підготовка до ЗНО – час запитань. Як відбувається розрахунок балів ЗНО з фізики? У який термін стане відомим рейтинг? Як визначити тип завдань, що принесе найбільше балів? На всі ці запитання ви знайдете докладну відповідь у нашій статті.

Розрахунок тестового балу ЗНО з фізики

Як розрахувати бали ЗНО з фізики? Відштовхуємося від того, що тест зовнішнього незалежного оцінювання має три види завдань: із вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності («логічні пари») та задачі відкритої форми з короткою відповіддю структурованого і неструктурованого типу.

Сертифікаційна робота містить 38 завдань, а максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі – 64.

Типи завдань і принцип нарахування балів:

  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20). Має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Вважається виконаним, якщо учасник обрав і позначив одну правильну відповідь у бланку А.

За цей тип тестових завдань ви можете отримати 20 балів максимум. Інакше кажучи – по балу за кожну правильну відповідь. У той же час ви отримуєте 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, вказано більше однієї відповіді, або відповіді на не надано взагалі.

  • Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21–24). Завдання має основу та два стовпчики, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

За цей тип завдань можна отримати максимум 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку/колонці. Аналогічно, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

  • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–38), що складається з двох типів. 
Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Структуроване завдання (№ 25–28) має основу та дві частини та передбачає розв’язування задачі. Вважається виконаним, якщо учасник, не тільки виконав числові розрахунки, а й записав, дотримуючися вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання у бланку відповідей А.

За цей тип завдань можна отримати 0, 1 або 2 бали: 2 бали – якщо обидві відповіді є правильними; 1 бал – за одну правильно вказану відповідь; 0 балів – якщо обидві відповіді неправильні, або відповіді не надано.

Неструктуроване завдання (№ 29–38) має основу та передбачає розв’язування задачі. Вважається виконаним,      якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючися вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

За цей тип завдання можна отримати 0 або 2 бали: 2 бали – якщо вказано правильну відповідь; 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

Загальну характеристику сертифікаційної роботи з фізики 2022 року можна завантажити за посиланням

За якими критеріями розраховують рейтинговий бал ЗНО з фізики?

Отож, завершивши роботу ви можете отримати максимум 64 балів. Тепер спробуємо розібратися, як відбувається переведення тестових балів з фізики в оцінку ЗНО.

Дізнатися свої результати можна за допомогою таблиці переведення тестових балів у рейтингову шкалу, що публікується Українським центром оцінювання (УЦОЯО) після перевірки завдань усіх учасників тестування і визначення порогового балу. Оскільки процедура проходження тестів модернізується, пороговий бал та деякі інші елементи підрахунку змінюються, що робіть минулорічну систему підрахунку не надто актуальною сьогодні.

Зауважити: найвищим рейтинговим балом є 200, тоді як найменшим – 100. Результати, що не перевищили пороговий бал, не враховуються.

Звісно, ви можете використати минулорічні таблиці, втім, отримаєте дуже приблизний результат, який згодиться лише для того, аби тимчасово задовольнити власну цікавість. Актуальна таблиця переведення балів, а також рейтингова таблиця, будуть опубліковані пізніше на сайті Українського центру оцінювання якості. 

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо