Як розрахувати бал ЗНО з математики

Математика – цариця наук, а щоб відповідати вимогам королеви, необхідно наполегливо працювати. Як розрахувати бали тестових завдань та відкритого питання ЗНО з математики? Як перевести бали з математики в оцінку ЗНО? Надаємо відповіді на питання учасників ЗНО тут і зараз!

Розрахунок тестового балу ЗНО з математики

Сподіваємося, що як учасник ЗНО з математики, ти любиш числа, тож легко запам’ятаєш найголовніші: 

 • сертифікаційна робота з математики містить 35 завдань;
 • максимальна кількість балів – 62.

Отже, як розрахувати бали ЗНО з математики? Підрахунок балів із 35 тестових завдань відбувається за наступною схемою:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20): +1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання на встановлення відповідності (№ 21–24): +1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (всього 3); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці, а також якщо не вказано жодної правильної відповідності, або відповіді на завдання не надано.
 3. Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю має основу та дві частини і передбачає розв’язування задачі (№ 25–27): +1 бал – за кожну правильну відповідь; 0 балів – якщо обидві відповіді неправильні, або відповіді на завдання не надано.
 4. Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачає розв’язування задачі (№ 28–32): +2 бали – вказано правильну відповідь; 0 балів – вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

За завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу (№33) та геометрії (№34) можна отримати:

 • +4 бали – відповідь правильна та всі ключові моменти розв’язування обґрунтовано; №34 – зазначено правильний малюнок та всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо;
 • +3 бали – наведено правильну послідовність розв’язування, проте деякі з ключових моментів розв’язування недостатньо обґрунтовані; можливі 1–2 негрубі помилки (описки) в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною; №34 – немає малюнка;
 • +2 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування, проте деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо (або не обґрунтовано); можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язано правильно лише частину завдання); №34 – немає малюнка;
 • +1 бал – у правильній послідовності розв’язування пропущено деякі його етапи; ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; отримана відповідь неправильна або завдання розв’язано не повністю.

За завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу (№35):

 • +6 балів – отримано правильну відповідь та обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування;
 • +5 балів – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо; можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді; отримана відповідь може бути неправильною або неповною;
 • +4 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо; можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною;
 • +3 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо; можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях, або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язано правильно лише частину завдання);
 • +2 бали – у правильній послідовності розв’язування пропущено деякі етапи, ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальше розв’язування; отримана відповідь може бути неповною або неправильною;
 • +1 бал – у послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування; ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; отримана відповідь неправильна, або завдання розв’язано не повністю.
Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

За посиланнями можна ознайомитися з програмою та характеристикою сертифікаційної роботи.

Але це ще не все. З минулого року на ЗНО також можна скласти математику на рівні стандарту. Такий варіант можна обрати, якщо ви не збираєтеся вступати до ВНЗ. Упевнені, вам також будуть цікаві характеристика та програма ЗНО з математики рівня стандарту. Загальні правила розрахунку збігаються з розрахунком балів за тест з математики.

За якими критеріями розраховують рейтинговий бал ЗНО з математики

Розрахунок балів ЗНО з математики здійснюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО). Для того, щоб дізнатися свої результати за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів, що публікується після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування і визначення порогового бала «склав/не склав». Переведення тестових балів з математики в оцінку ЗНО теж відбувається на підставі таблиць.

Зауважте: визначення рейтингового бала та приблизної оцінки за таблицями перерахунку тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може істотно відрізнятися враховуючи різні рівні тестів і різні фактичні результати виконання роботи учасниками тестування. 

Сама цариця наук не підозрювала про нові виклики ЗНО з математики: всі ці задачі, бланки, відповіді, терміни, рейтинги… Знання світло, а незнання – пітьма, тож освітлюйте свої уми новою інформацією! Бажаємо тобі отримати свої заслужені 200 балів!

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо