Як розрахувати бал ЗНО з математики

Математика – цариця наук, а щоб відповідати вимогам королеви, необхідно наполегливо працювати. Як розрахувати бали тестових завдань та відкритого питання ЗНО з математики? Як перевести бали з математики в оцінку ЗНО? Надаємо відповіді на питання учасників ЗНО тут і зараз!

Розрахунок тестового балу ЗНО з математики

Сподіваємося, що як учасник ЗНО з математики, ти любиш числа, тож легко запам’ятаєш найголовніші: 

 • сертифікаційна робота з математики містить 35 завдань;
 • максимальна кількість балів – 62.

Отже, як розрахувати бали ЗНО з математики? Підрахунок балів із 35 тестових завдань відбувається за наступною схемою:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20): +1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання на встановлення відповідності (№ 21–24): +1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (всього 3); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці, а також якщо не вказано жодної правильної відповідності, або відповіді на завдання не надано.
 3. Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю має основу та дві частини і передбачає розв’язування задачі (№ 25–27): +1 бал – за кожну правильну відповідь; 0 балів – якщо обидві відповіді неправильні, або відповіді на завдання не надано.
 4. Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачає розв’язування задачі (№ 28–32): +2 бали – вказано правильну відповідь; 0 балів – вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

За завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу (№33) та геометрії (№34) можна отримати:

 • +4 бали – відповідь правильна та всі ключові моменти розв’язування обґрунтовано; №34 – зазначено правильний малюнок та всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо;
 • +3 бали – наведено правильну послідовність розв’язування, проте деякі з ключових моментів розв’язування недостатньо обґрунтовані; можливі 1–2 негрубі помилки (описки) в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною; №34 – немає малюнка;
 • +2 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування, проте деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо (або не обґрунтовано); можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язано правильно лише частину завдання); №34 – немає малюнка;
 • +1 бал – у правильній послідовності розв’язування пропущено деякі його етапи; ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; отримана відповідь неправильна або завдання розв’язано не повністю.

За завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу (№35):

 • +6 балів – отримано правильну відповідь та обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування;
 • +5 балів – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо; можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді; отримана відповідь може бути неправильною або неповною;
 • +4 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо; можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною;
 • +3 бали – наведено логічно правильну послідовність розв’язування; деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо; можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях, або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого розв’язування; отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язано правильно лише частину завдання);
 • +2 бали – у правильній послідовності розв’язування пропущено деякі етапи, ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальше розв’язування; отримана відповідь може бути неповною або неправильною;
 • +1 бал – у послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування; ключові моменти розв’язування не обґрунтовано; отримана відповідь неправильна, або завдання розв’язано не повністю.

За якими критеріями розраховують рейтинговий бал ЗНО з математики

Розрахунок балів ЗНО з математики здійснюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО). Для того, щоб дізнатися свої результати за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів, що публікується після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування і визначення порогового бала «склав / не склав». Переведення тестових балів з математики в оцінку ЗНО теж відбувається на підставі таблиць.

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Таблиця переведення тестових балів із математики повинна бути опублікована не пізніше 12 червня 2020 року. 

Зауважте: визначення рейтингового бала та приблизної оцінки за таблицями перерахунку тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може істотно відрізнятися враховуючи різні рівні тестів і різні фактичні результати виконання роботи учасниками тестування. 

Сама цариця наук не підозрювала про нові виклики ЗНО з математики: усі ці задачі, бланки, відповіді, терміни, рейтинги… Знання світло, а незнання – пітьма, тож освітлюйте свої уми новою інформацією! Бажаємо тобі отримати свої заслужені 200 балів!

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Начайтесь з «На Урок»

Старт 25 січня

На нашому курсі ти підготуєшся до ЗНО з англійською та зможеш приборкати своє хвилювання. Кожне заняття — багато практики, розв'язання завдань формату ЗНО.

Гавриленко Анастасія

Викладач англійської мови, стаж роботи – 5 років.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо