Як розрахувати бал ЗНО з української мови

Розраховуємо свій бал за ЗНО з української мови.

«О слово рідне! Орле скутий!..» – міркував Олександр Олесь та інші, хто не готувався до ЗНО з української мови і літератури. Сьогодні ми розвіємо ваші страхи та розберемося, як розрахувати бали ЗНО з української мови та перевести їх в оцінку ЗНО. 

Розрахунок тестового балу ЗНО з української мови

Усього-на-всього 58 завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури дають змогу отримати омріяні 200 балів ЗНО!

Це ЗНО складається з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Отже, підрахунок балів з 57 тестових завдань з української мови і літератури відбувається за наступною схемою:

Частина 1 «Українська мова»

 • № 1–23, 29–33 (завдання з однією правильною відповіддю): 1 бал – якщо вказано правильну відповідь; 0 балів –якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано;
 • № 24–28 (завдання на встановлення відповідності, «логічні пари»): від 0 до 4 балів, де 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Увага! Результат виконання завдань частин 1 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для освітнього рівня повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Частина 2 «Українська література»

 • № 34–53 (завдання з однією правильною відповіддю): 1 бал – якщо вказано правильну відповідь; 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
 • № 54–57 (завдання на встановлення відповідності, «логічні пари»): від 0 до 4 балів, де 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність ; 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за завдання, де не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

Розрахунок балу завдання відкритої форми ЗНО з української мови 

Як розрахувати бали змісту власного висловлення ЗНО? Насправді все доволі просто:

1. Теза:

 • +2 бали – якщо учасник вправно формулює тезу,
 • +1 бал – якщо учасник не формулює тези вправно;
 • 0 балів – якщо учасник не формулює тези, або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

2. Аргументи 

 • +2 бали – якщо учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи;
 • +1 бал – якщо учасник наводить принаймні один доречний аргумент, якщо аргументи дублюють один одного, у другому аргументі перефразовано зміст першого, один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези;
 • 0 балів – якщо учасник не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними.

3. Приклади

 • +2 бали, якщо один із аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим прикладом із художньої літератури чи іншого виду мистецтва; учасник наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що є конкретною, локалізованою в часі та просторі;
 • +1 бал, якщо немає мотивації наведення прикладу, приклад не конкретизований (наприклад, через художній образ), у прикладі є фактичні помилки;
 • 0 балів, якщо прикладу немає, або він не є доречним.

4. Логічність, послідовність

 • +2 бали, якщо висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу);
 • +1 бал, якщо у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки;
 • 0 балів, якщо логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає.

5. Висновок

 • +2 бали, якщо висновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний із тезою, аргументами й прикладами;
 • +1 бал, якщо висновок лише частково відповідає тезі або лише частково пов’язаний з аргументами та прикладами;
 • 0 балів, якщо висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами.

Для оцінювання має значення й мовне оформлення власного висловлення, бали з якого можна розрахувати за такими критеріями:

1. Орфографія та пунктуація: кількість помилок 0-1 (+4 бали), 2-6 (+3 бали), 7-11 (+2 бали), 12-16 (+1 бал), 17 і більше (0 балів).

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Під час оцінювання орфографії та пунктуації роботи 2 негрубі помилки рахують як 1 грубу. Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як 1 грубу. До негрубих помилок належать такі:

 • написання великої літери в складних власних назвах;
 • написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 • коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків, або у порушенні їхньої послідовності.

Поза тим, систематичне порушення норм милозвучності (3 і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 орфографічну помилку.

2. Лексика, граматика та стилістика: кількість помилок 0-1 (+4 бали), 2-4 (+3 бали), 5-7 (+2 бали), 8-10 (+1 бал), 11 і більше (0 балів).

Важливо пам’ятати! Результат виконання завдань відкритої форми буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.

Але пам'ятаємо! У цьому році проводитиметься окремий тест з української мови. Сертифікаційна робота налічує 40 завдань різних форм і складається з двох частин: «Частина 1» (39 завдань різних форм), «Частина 2» (завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю). Аби бути на висоті, ознайомтеся з програмою ЗНО з української мови, а також з характеристикою сертифікаційної роботи. 

Як розрахувати бали?

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–28, №34–39) – 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
 • Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№29–33) – тут можна отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
 • Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю (№40) – за нього можна отримати від 0 до 20 балів. Теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали; логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, що не відповідає темі оцінюють в 0 балів.

 

За якими критеріями розраховують рейтинговий бал ЗНО з української мови

Розрахунок балів ЗНО з української мови здійснюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО). Для того, щоб дізнатися свої результати за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів, що публікується після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування і визначення порогового бала «склав / не склав». Переведення тестових балів з української мови в оцінку ЗНО теж відбувається на підставі таблиць.

Зверніть увагу: визначення рейтингового бала та приблизної оцінки за таблицями перерахунку тестових балів минулих років буде неточним. Рейтинговий бал може істотно відрізнятися, все через різні рівні тестів і різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. 

Учасники ЗНО 2022 з української мови і літератури або з української мови зіштовхуються з неабияким викликом, про який не підозрював сам Олександр Олесь: усі ці завдання, бланки, відповіді, терміни, рейтинги… Але з отриманою сьогодні інформацією, ти попереджений, а значить озброєний!

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Рекомендуємо