НМТ – 2024: Історія України

Цьогоріч на Національний мультипредметний тест у якості обовʼязкового предмета повертається історія України. В умовах повномасштабного вторгнення цей предмет, безумовно, є одним із найважливіших. Тож тепер усі, хто прагне стати студентами університетів, мають пригадати основні дати та історичні факти, які дізналися впродовж навчання. А ми поки розповідаємо, яким буде НМТ з історії України.

Яким буде зміст завдань

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме чинній програмі ЗНО з історії України. Але зверніть увагу: на тестування виносяться не всі теми, а лише ті, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст. А саме:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

Тобто вам потрібні розділи з 6 по 32 програми. 

Якою буде структура блоку

На виконання завдань відводиться 60 хвилин. Загалом завдань у блоці, присвяченому історії України, буде 30. Із них:

 1. 20 завдань із вибором однієї правильної відповіді. 

  Це запитання, що мають 4 варіанти відповідей. Із них правильною буде лише одна.

 2. 4 завдання на встановлення відповідності.

  Це завдання з основою, а також з інформацією, позначеною буквами та цифрами, між якими необхідно встановити відповідності. Тобто фактично ви маєте співвіднести дані, позначені цифрами (від 1 до 4) та буквами (від А до Д). 

 3. 3 завдання на встановлення правильної послідовності.

  Завдання включають в себе основну інформацію та перелік подій / явищ / фактів / процесів. Усі вони позначені буквами і всі потрібно розташувати у правильній послідовності, тобто перша подія іде під номером 1, друга - 2, третя - 3 тощо. 

 4. 3 завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей.

  Це запитання, яке має сім варіантів відповідей, із яких правильними будуть лише три. 

У всіх випадках завдання вважатимуться виконаними, якщо ви визначите правильний (на вашу думку) варіант, позначите та збережете його.

Як нараховуватимуть бали

Якщо ви відповісте на всі запитання правильно, то отримаєте 54 бали.  

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»
Оберіть клас:

Отже, за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді можно отримати 1 бал. За завдання на встановлення відповідності - від 0 до 4 балів. Тобто за кожну правильно вставновлену відповідність ви отримуєте 1 бал. Та по 1 балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Із завданнями на визначення послідовності трохи складніше:

 • 3 бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій;
 • 2 бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події;
 • 1 бал, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію;
 • 0 балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не буде надано.

Важливо! Результати ви отримаєте одразу після завершення роботи. Згодом за таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Навчайтесь з «На Урок»

Запишись на курс уже сьогодні!

Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури.

Антоніна Журбенко

Вчитель української мови, стаж роботи — 3 роки.

Усі онлайн-курси «На Урок»

Рекомендуємо